Sertifioinnit

ecocert

Koska luonnonkosmetiikkaa ei ole lain puitteissa eroteltu muusta kosmetiikasta, ovat eri sertifiointiin erikoistuneet organisaatiot asettaneet luonnonkosmetiikalle tiettyjä vaatimuksia. Sertifikaatin saanut tuote/tuotesarja kertoo kuluttajalle siitä, että kyseinen tuote on aitoa luonnonkosmetiikkaa, ja että itse tuotteessa, pakkauksessa ja valmistustavoissa on käytetty puhtaita raaka-aineita ja otettu huomioon luonnon kunnioittaminen.

Sertifiointeja myötävät tahot

Euroopassa luonnonkosmetiikalle sertifikaatteja myöntäviä organisaatioita ovat mm. BDIH, Ecocert, Cosmebio, NaTrue, EcoGarantie, Soil Association, ICEA ja AIAB, jotka ovat pyrkineet vaatimuksissaan melko yhteneväiseen linjaan. Eroja saattaa löytyä mm. luomutuotantoa olevien raaka-aineiden käytön sekä tiettyjen, tiukkaan rajattujen synteettisten raaka-aineiden käytön sallitussa määrässä tuotteessa, sekä siinä, tarvitseeko sertifioinnin saadakseen kriteerejä täyttää vain tietty tuote vai koko tuotesarja. Muualta kuin Euroopasta tulleissa luonnonkosmetiikkatuotteissa ei monesti löydy mitään näistä edellä mainituista sertifiointimerkeistä, vaikka ne laatunsa vuoksi kaikki luonnonkosmetiikan kriteerit täyttäisivätkin. Kuluttajalle sertifiointimerkinnän bongaaminen tuotteesta helpottaa kuitenkin tietämään paljon tuotteen luonnonmukaisuudesta ensisilmäyksellä.

Yleiset vaatimukset sertifioinnille

Eurooppalaiset sertifiointeja myöntävät yritykset ovat hyvin tiukkoja vaatimuksissaan sekä tuotteen raaka-aineiden, valmistustapojen että pakkauksen osalta. Vaikka pieniä eroja sertifikaattien välillä löytyykin, on tietty päälinjaus sama:

– valmistuksessa tulee suosia luonnollisia, mielellään luomulaatuisia raaka-aineita

– käytettyjen raaka-aineiden tulee olla mahdollisimman vähän prosessoituja

– missään prosessin vaiheessa raaka-aineiden sekä valmiiden tuotteiden testaaminen eläimillä on ehdottoman kiellettyä

– vain hyvin pieni osa eläinperäisistä raaka-aineista on sallittuja (esim. hunaja ja mehiläisvaha), mutta näiden saamiseksi eläinten vahingoittaminen tai hengen riistäminen on kiellettyä

– tuotteen ja sen pakkauksen valmistuksen, käytön ja hävittämisen tulee aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle

– joidenkin tiukasti rajattujen synteettisten raaka-aineiden käyttö sallitaan max. 5 % osalta tuotteen raaka-aineista, mutta näitä sallittuja aineita on hyvin niukasti, useimmin ne ovat synteettisesti valmistettuja luontaisen kaltaisia raaka-aineita, ja monesti näitäkin tuotteessa on alle prosentti kaikista raaka-aineista

– synteettisiä väri- hajuste- ja säilöntäaineita ei sallita lainkaan

– kuluttajalle täytyy tarjota täsmällistä ja oikeaa tietoa pakkausmerkinnöissä ja markkinointiviestinnässä

Butik ja sertifiointi

Butikin tuotevalikoimaan on valittu luonnonkosmetiikkasarjoja, joilla on Ecocert-sertifiointi. Ecocert on yksi maailman suurimpia sertifiointeja myöntäviä yrityksiä. Se valvoo jatkuvasti laatuvaatimusten täyttymistä sertifioinnin saaneissa tuotteissa sekä niiden valmistustavoissa. Ecocert – sertifikaatti auditoidaan kerran vuodessa, jolloin tuotteet ja niiden sisältämät raaka-aineet, yrityksen varasto – ja pakkauslinjat sekä jätteenlajittelu tarkastetaan. Yrityksen tulee täyttää kaikki kriteerit, jotta Ecocert logoa saa tuotteissaan käyttää.

Lisätietoa Ecocertistä: www.ecocert.com