Luonnonkosmetiikka

1257253_75008635m

Luonnonkosmetiikka käsitteenä kertoo, että kyseessä on luonnollisista raaka-aineista valmistettua kosmetiikkaa. Kuitenkaan aivan näin yksiselitteinen käsite ei ole. Lainsäädäntöön ei ole EU:ssa saatu tarkkaa määritelmää luonnonkosmetiikasta. Eri riippumattomat organisaatiot myöntävät luonnonkosmetiikalle sertifiointeja, mikäli vaaditut kriteerit täyttyvät. Tällä tavoin tuodaan kuluttajan ja myyjän tietoisuuteen, että tuote on luonnollista alkuperää olevaa kosmetiikkaa ja että sen tuotannossa on otettu luonto sekä mm. eettiset tekijät huomioon koko tuotteen elinkaaren ajalta. Luonnonkosmetiikan ideana on tukea ja normalisoida ihon toimintaa luonnollisista raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla. Synteettisiä aineita tai pitkälle jalostettuja luonnonaineita ei käytetä. Kemikaalittoman kosmetiikan suosiminen vähentää sekä elimistön että luonnon kuormitusta. Sertifioidusta luonnonkosmetiikasta voit lukea enemmän kohdasta Sertifioinnit.

Pääperiaatteet sertifioidulle luonnonkosmetiikalle ovat:

– luonnollisten ja luomuperäisten raaka-aineiden suosiminen
– valmistus toteutettava mahdollisimman pienellä prosessoinnilla
– eläinkokeita ei sallita missään tuotannon vaiheessa
– tuotteen valmistuksen, käytön ja hävityksen täytyy aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa luonnolle ja ympäristölle
– pakkausmerkintöjen ja markkinoinnin tulee tarjota täsmällistä ja oikeaa tietoa

Koska lainsäädäntää ei luonnonkosmetiikasta ole, saatetaan monesti synteettista kosmetiikkaa mainostaa harhaanjohtavasti, tehden kuluttajalle mielikuva luonnollisesta tuotteesta. ”Luonnollista alkuperää”, ”Suoraan luonnosta” ja monet muut lausahdukset saattavat löytyä purkista, vaikka synteettiseen seokseen olisi vain lisätty eteeristä öljyä. Siksi kosmetiikan maailmassa saakin olla tarkkana, mikäli haluaa luonnonkosmetiikkaa käyttää. Tässä helpottaa sertifiointimerkin löytäminen pakkauksesta. On olemassa myös täysin luonnonkosmetiikan kriteerit täyttäviä tuotteita, jotka eivät syystä tai toisesta ole hankkineet sertifiointimerkintää itselleen. Joissakin tuotteissa ainoastaan raaka-aineet ovat sertifioinnin saaneita luonnollisia ainesosia, mutta valmistusprosessi ei ole sertifiointia saanut.

Luomukosmetiikkaa pidetään monesti samana asiana kuin luonnonkosmetiikkaa. Kuitenkaan aina luomukosmetiikka ei ole luonnonkosmetiikkaa, eikä luonnonkosmetiikka ole luomukosmetiikkaa. Vaikka luonnonkosmetiikassa suositaan luomulaatuisten raaka-aineiden käyttöä, ei niille ole asetettu vähimmäismäärää tuotteessa. Luomukosmetiikassa taas suuri paino on luomulaatuisten raaka-aineiden määrässä valmiin tuotteen koostumuksessa. Kuitenkaan näissä ei ole kielletty esimerkiksi synteettisten säilöntäaineiden käyttöä tuotteessa. Jos taas luomukosmetiikka täyttää myös sertifioidun luonnonkosmetiikan kriteerit, voidaan sitä pitää luonnonkosmetiikan vielä pidemmälle vietynä versiona ja näin ollen erittäin erittäin hyvänä tuotteena.

Lähde: Pro Luonnonkosmetiikka Ry